Fotoklubben Focus

“Hey – Luk lige hjørnerne…”

Det er lidt paradoksalt. Vi bruger tusindvis af kroner på objektiver, som ikke danner vignettering i billederne. Herefter bruger vi penge på billedbehandlingsprogrammer, for at genindføre vignetteringen…
Når det nu ikke kan være anderledes, så lad os lidt på hvordan man laver en vignette – eller ”lukker hjørnerne” som det også kaldes.
Denne artikel beskriver 3 metoder, som alle kan laves både i Photoshop Elements og Photoshop CS (herefter kaldet PS). Ingen af de 3 er mere rigtig eller forkert end de andre.

Den klassiske:

 1. Åben billedet i PS.
 2. Vælg Elliptical Marquee Tool (det runde markeringsværktøj), og træk en cirkel som dækker en god del af billedet.
 3. Vælg Select / Refine Edge.
 4. Sæt Feather til 100-200 px alt afhængig af billedets størrelse. Klik OK. Det bevirker, at vores markering skabes med en meget blød overgang.
 5. Lige nu har vi markeret midten af billedet. Det vi egentlig ønsker at markere er hjørnerne. Markeringen skal derfor vendes. Tast Ctrl+Shift+I (Inverse). Nu kan ve se, at der er ”myrer” i kanten af billedet.
 6. Klik nu på Justeringslag-knappen og vælg Levels.
 7. I lag-menuen kan vi nu se, at der er dannet justeringslag af typen Levels (1). I lagmasken ser vi en sort cirkel med ”blød kant”. Den betyder, at eventuelle justeringer ikke er synlige i det sorte.
 8. I histogrammet trækker vi nu den lille grå skyder (2) mod højre (gør mellemtonerne mørkere).
 9. I billedet ser vi nu, at alle mellemtoner bliver mørkere i det område, som svarer til de hvide i lagmasken.
 10. Er virkningen ikke kraftig nok, kan man prøve at trække den sorte skyder til højre også.

 

Den ”dovne”:

I PS findes et værktøj, som kan fjerne den vignettering som nogle objektiver efterlader.
Bruger man dette værktøj modsat, skaber man en naturlig vignettering.

 1. Åben billedet i PS.
 2. Lav en kop i billedet i et nyt lag (Ctrl+J).
 3. I Elements: Vælg Filter / Correct camera Distortion
  – I CS: Vælg Filter / Lens Correction.
 4. Find skyderen med navnet Vignette (I CS på fanebladet Custom).
 5. Træk skyderen mod venstre for at skabe en mørk vignette (mod højre for at skabe en hvid).
 6. Juster evt. størrelsen på skyderen midpoint.
 7. Klik OK når vignetten er passende.

 

Den kreative:

I de to foregående metoder, har vi helt styr på placering og proportioner. I den sidste er vi helt overladt til os selv. Teknikken er den samme som den først beskrevne, men fremgangsmåden er anderledes.

 1. Åben billedet i PS.
 2. Lav et justeringslag af typen Levels (Lag-vinduet – knappen med en sort-hvid cirkel).
 3. Klik i justeringsmasken for at sikre, at det er den vi nu arbejder i (1)
 4. Vælg forgrundsfarven Sort (2)
 5. Klik på penselværktøjet (3)
 6. Vælg en blød pensel på ca. 100-200 px. (4)
 7. Sørg for, at Opacity er sat til 100% (5)
 8. Mal nu en cirkel (eller en form der passer til hovedmotivet).
 9. Træk nu voldsomt i den midterste skyder i histogrammet (1). Nu bliver det pludselig tydeligt, hvor vores afmaskning er (2).
 10. Træk nu den midterste skyder tilbage til et naturligt leje. Nu vil hovedmotivet blive fremhævet i billedet. Her er det ikke kun hjørnerne der lukkes, men alt uden om hovedmotivet.
 11. Med hhv. sort og hvid pensel kan afmaskningen nu justeres til det ønskede resultat.

 

De færdige resultater:

Den klassiske:

Den Dovne:

Den kreative:

 

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.