Bestyrelsen er nu konstitueret, og tillidsposterne er fordelt. Mange af de nyvalgte har kun været medlemmer af klubben i kort tid, så derfor deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne. Formanden var ikke på valg, så han hedder fortsat Peter Birk. Jørgen Werner er kasserer det næste halve år og fortsætter som altmuligmand i klublokalerne indtil videre. Jim [...]