Fotoklubben Focus

Kort om den nye bestyrelse

Bestyrelsen er nu konstitueret, og tillidsposterne er fordelt. Mange af de nyvalgte har kun været medlemmer af klubben i kort tid, så derfor deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne.

Formanden var ikke på valg, så han hedder fortsat Peter Birk. Jørgen Werner er kasserer det næste halve år og fortsætter som altmuligmand i klublokalerne indtil videre.
Jim Kirkegaard (suppleant) overtager posten som kasserer til efteråret. Han deltager derudover i hjemmeside arbejdsgruppen og samarbejder med Jørgen Werner om udarbejdelse af Fotoårbogen.
Susan Kipp Pedersen er billedsekretær ved alle indenlandske konkurrencer, samt klubkonkurrencer. Det er også hos hende man bestiller karton til passepartout fremover.
Martin Dahl Ovesen er webmaster, formand for hjemmesidegruppen, sammen med Peter ansvarlig for introduktionskurserne og atelieransvarlig.
Bo Rasmussen (suppleant) står for billedkritik aftener.
Kirsten Bech Andersen er sekretær og planlægger derudover klubprogrammet sammen med Peter.

Alle er indstillet på at gøre en god indsats og sætte sig ind i opgaverne så hurtigt det lader sig gøre. Vi glæder os til at komme rigtigt i gang.

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.