Fotoklubben Focus

Konkurrencer2

Hvert år afholder vi tre klubkonkurrencer, hvor vinderen bliver udpeget af eksterne dommere.
Medlemmernes evner som analoge fotografer testes i den årlige Kaffe Cup, hvor de fremmødte deltagere er dommere.
Ved årets slutning udpeger vi Årets Fotograf, og han/hun findes ved at samle pointene fra de tre klubkonkurrencer samt Årets Fotograf konkurrencen.Kaffe Cup indgår ikke i pointgivningen til Årets Fotograf.

De 3  klubkonkurrencer afleveres digitalt. (Brug Entryform i toppen (på næste fane). Finalen til Årets fotograf afleveres i print.

entryform

Regler

Det er gratis at deltage i klubkonkurrencer, og alle medlemmer er velkomne.
Billeder som har været antaget på SDF godkendte udstillinger, kan ikke være med, ligesom et billede kun må deltage i én klubkonkurrence. Undtaget herfra er finale til Årets Fotograf, hvor alle billeder må deltage.
Emnet er som regel frit.

Kategorier:
Monokrom (M), defineret som sort/hvide eller fuldtonede billeder i én farve.
Farve (F), defineret som farvebilleder.

Du kan aflevere seks billeder i alt, max. tre billeder i hver kategori, enten som passepartout, eller opklæbet på karton i målene 30×40 cm og højest tre m.m. i tykkelse (SDF-regler). Serier på tre-seks billeder gælder som ét billede.

Ved digitale konkurrencer (de 3 almindelige klubkonkurrencer) afleveres i opløsningen 1920×1080 pixels.

Mærkning:
På bagsiden skrives billedets titel, kategori og authors medlemsnr. Authors navn skal ikke påføres på bagsiden af billedet. Labelen sættes i nederste højre hjørne.
Sammen med billederne afleveres en udfyldt entryform, som kan udfyldes på fanen Entryform.

entryform

 

Aflevering:
Billedsekretæren modtager billeder og entryform i klubben på den fastsatte dato og sender det hele samlet til dommerne. Hvis det er digital aflevereing har billedsekretæren modtaget ved afsendelse af formularen.

Bedømmelse:
Billedsekretæren udvælger dommerne, som dømmer efter de udleverede klubregler. Hvert billede tildeles 0-20 point og dommeren kan evt. give en skriftlig kritik. Bedømmelsen kan ikke appelleres. De seks bedste billeder opnår placering. Dommerne gennemgår bedømmelserne på en klubaften.

Præmiering:
Ved de tre første klubkonkurrencer præmieres med passepartout karton på 30×40 cm således:

1.plads 6 stk. passepartout karton
2.plads 4 stk. passepartout karton
3.plads 2 stk. passepartout karton
Kaffe Cup

Kaffe Cup er en konkurrence, som afvikles én gang om året. På opstartsdagen foreslår deltagerne selv emner. Bestyrelsen og billedsekretæren afgør, hvordan det endelige emne skal udvælges. Når emnet er fundet, får de medlemmer, som ønsker at deltage, udleveret en analog film med 24 billeder. Deltagernes navne noteres. Du må kun aflevere billeder eksponeret på denne film, manipulation er ikke tilladt.

Aflevering og bedømmelse:
Hver deltager kommer på finaledagen med tre billeder på 10×15 cm. Billederne bliver lagt frem på gulvet, og vinderen findes ved de tilstedeværende medlemmers stemmer. De seks bedste billeder opnår placering.

Præmiering:
Kaffe Cup vinderen får et kaffekrus påtrykt vinderbilledet med teksten ’Vinder af Kaffe Cup 20xx’.

Årets Fotograf

Ved årets slutning findes ’Årets Fotograf’, som er det medlem, der i årets tre klubkonkurrencer, Kaffe Cup og finalen, har fået flest point. Hvis to medlemmer opnår samme antal point, tæller antallet af 1. pladser i de 5 runder således, at en førsteplads tæller mere end to eller flere 2. pladser, herefter 2. pladser osv.

Billeder fra tidligere års klubkonkurrencer, kan ikke indleveres til denne konkurrence. Billeder fra indeværende år, også SDF antagelser, kan og må gerne deltage.

Kategorier:
Der er kun én kategori, hvori alle billeder, farve som monokrom, indgår i bedømmelsen. Man må indlevere tre billeder.

Ved papir konkurrencer afleveres billederne monteret i passepartout eller opklæbet på karton, med målene 30×40 cm i maksimalt 3 mm tykkelse. Serier på tre-seks billeder gælder som ét billede.

Ved digitale konkurrencer  afleveres i opløsningen 1920×1080 pixels.

Mærkning:
Hvis konkurrencen er  papir, mærkes bagsiden med billedets titel og authors (fotografens) navn i nederste højre hjørne.

Sammen med billederne afleveres en udfyldt entryform.  (Brug Entryform i toppen (på næste fane).

entryform

Aflevering:
Billedsekretæren modtager billeder og entryform i klubben på den fastsatte dato og sender det hele samlet til dommerne. Hvis det er digital aflevereing har billedsekretæren modtaget ved afsendelse af formularen.

Bedømmelse:
Billedsekretæren udvælger dommerne, som dømmer efter de udleverede klub regler. Hvert billede tildeles 0-20 point og evt. skriftlig kritik, som ikke kan appelleres. De seks bedste billeder opnår placering. Dommerne gennemgår bedømmelsernei forbindelse med årets julefrokost.

Samlet bedømmelse:

Vigtigt:

Billeder som opnår placering i klubkonkurrencer, skal afleveres digitalt til billedsekretæren inden fjorten dage efter dommergennemgang. Undlader man, gives der ikke points for placering til Årets Fotograf.

Placering: Rundepoint:
1.plads 10
2.plads 7
3.plads 5
4.plads 3
5.plads 2
6.plads 1

Præmiering:
Vinderen af titlen ’Årets Fotograf’ tildeles vandrepokalen og seks flasker rødvin.

Super Aktiv i Focus
Medlemmer, som har deltaget i alle årets klubkonkurrencer, modtager – uanset placeringer – et diplom med titlen ’Super fotoaktiv i Focus’. Diplom og titel bliver udleveret i forbindelse med kåringen af ’Årets Fotograf’.

 

Kommende afleveringsfrister til klubkonkurrencer:

Ingen Arrangementer