Fotoklubben Focus

Månedens Billede & flere billeder fra sommeren

Tag dine bedste ferieskud med på en USB stick.

Der afholdes også bestyrelsesmøde (mens kaffeholdet diskuterer) – har du input til efterårets program eller andre aktiviteter, så er det her…. 

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.